Zakres usług

Do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię należy:
 • sporządzanie aktów notarialnych (między innymi):
 • umowy sprzedaży,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy warunkowe,
 • umowy przeniesienia,
 • umowy zamiany,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy darowizny,
 • umowy spółki,
 • umowy działu spadku,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • testamenty,
 • pełnomocnictwa,
 • oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych, przesyłu i osobistych,
 • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń - własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczanie oświadczeń,
 • sporządzanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych – przy czym w celu przyjęcia na przechowanie pieniędzy i papierów wartościowych Notariusz prowadzi specjalne konta bankowe w walucie polskiej i w walucie euro,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,
 • sporządzanie na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
 

Przed dokonaniem każdej z powyższych czynności można zasięgnąć w naszej Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności oraz jej terminu.
Informujemy Państwa, że czynności mogą być też dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.

Kontakt

Kancelaria Notarialna
     Maria Rogala

ul. Rynek 6/1
66-300 Międzyrzecz

tel. +48 95 715 37 00
tel. kom. 530 306 880

e-mail: maria.rogala@izbanotarialna.szczecin.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach: 09:00 – 16:00


więcej informacji >>